www.farmaciabarcelona.com utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario, así como para obtener estadísticas anónimas de uso de la web. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra POLÍTICA DE COOKIES Acceptar

CONDICIONS GENERALS D‘ACCÉS I ÚS

El titular del web www.farmaciabarcelona.com (“Web”) és la societat FARMÀCIA TERESA CASTELLS SOLER (“FARMÀCIA CASTELLS”), les dades d’identificació de la qual són les següents:

Domicili Social: Passeig de Gràcia, 90. 08008 Barcelona
N.I.F: 
Correu electrònic: info@farmaciabarcelona.com
Telèfon: (+34) 93 487 61 45
Fax: (+34) 93 272 08 97

Accés al Web

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i ús del Web i tenen per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a FARMÀCIA CASTELLS, els seus productes i serveis.

L’accés i ús del Web per l’usuari comporta l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, així com de la Política de Privacitat del Web.

L’usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús i la Política de Privacitat quan es proposi utilitzar el Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no accepta les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

Utilització i funcionament del Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als seus productes i serveis que s’hi detallen, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d’Accés i Ús i, en el seu cas, a qualsevol altres condicions que FARMÀCIA CASTELLS estableixi a l’efecte al Web.

En conseqüència, l’usuari es compromet a no formular comentaris i/o continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·lícits, violents, pornogràfics, racistes i/o denigrants; i (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i la marca de FARMÀCIA CASTELLS.

Així mateix, l’usuari es compromet a no dur a terme cap acte amb la finalitat de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del Web.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús, la Política de Privacitat o, si s’escau, qualsevol altres termes o condicions recollits al Web, FARMÀCIA CASTELLS es reserva el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.

FARMÀCIA CASTELLS fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. Ara bé, FARMÀCIA CASTELLS no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació o mecanisme que conté, es realitza sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

FARMÀCIA CASTELLS no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de FARMÀCIA CASTELLS, incloent, i sense limitar-ho, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o a Internet.

Addicionalment, FARMÀCIA CASTELLS no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que FARMÀCIA CASTELLS pugui patir com a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, la resta de condicions previstes al Web i/o la legislació aplicable en cada moment.

FARMÀCIA CASTELLS es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

FARMÀCIA CASTELLS es compromet a no vendre medicaments receptats il·legalment.

Política en matèria d’enllaços (links)

a) Enllaços amb el Web

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran d’obtenir el consentiment previ, exprés i per escrit de FARMÀCIA CASTELLS.
En cap cas, l’enllaç significa que FARMÀCIA CASTELLS avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut.
El Web Enllaçant haurà de complir amb la legislació vigent i no podrà, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat de FARMÀCIA CASTELLS.
En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, FARMÀCIA CASTELLS procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç.

b) Enllaços amb altres webs

Al Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“Webs Enllaçats").

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de FARMÀCIA CASTELLS amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, FARMÀCIA CASTELLS no es fa responsable del contingut i altres condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els usi.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) [“Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de FARMÀCIA CASTELLS o dels seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos en el Web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat de FARMÀCIA CASTELLS o dels seus llicenciants.

L'ús del Web per l'usuari no suposa la cessió de dret algun de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

Mitjançant les Condicions Generals d'Accés i Ús, queda expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els Continguts i/o els signes distintius de FARMÀCIA CASTELLS.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de FARMÀCIA CASTELLS poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin dels mateixos.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d’Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A l’efecte, les Condicions Generals d’Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte a la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals d’Accés i Ús de forma integral.

Idioma

Les Condicions Generals de Compra estan redactades en català, espanyol i anglès. En cas de discrepància entre les versions, prevaldrà la versió en català.